Warning: unlink(/home/navabg/madeforcause.com/system/cache/cache.manufacturer.0.1570081505): Permission denied in /var/home/navabg/madeforcause.com/system/library/cache.php on line 18Warning: unlink(/home/navabg/madeforcause.com/system/cache/cache.manufacturer.0.1570081505): Permission denied in /var/home/navabg/madeforcause.com/system/library/cache.php on line 18Warning: unlink(/home/navabg/madeforcause.com/system/cache/cache.language.1570081952): Permission denied in /var/home/navabg/madeforcause.com/system/library/cache.php on line 18Warning: unlink(/home/navabg/madeforcause.com/system/cache/cache.currency.1570081952): Permission denied in /var/home/navabg/madeforcause.com/system/library/cache.php on line 18 Проект "Училището – зона за филантропия"

Проект "Училището – зона за филантропия"

Публикувано в: Demo Category 1-2 Дата на създаване: 2014-05-29 Посещения: 1350

Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ започва дейности по нов проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и доброволчески кампании. Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева. Той се реализира със средства от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014, Първи конкурс за набиране на проектни предложения, EEA Grants.


Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ започва дейности по нов проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и доброволчески кампании. Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева. Той се реализира със средства от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014, Първи конкурс за набиране на проектни предложения, EEA Grants.

В проекта ще бъдат включени поетапно 20 училища от цялата страна. Те ще бъдат подбрани с максимално разностранен профил – общообразователни, професионални, езикови, от малки и големи населени места, с различен социален и етнически профил на обучаващите се в тях. Основният критерий за избор на участниците ще бъде мотивацията на ръководството за превръщането на учениците в активни граждани, чрез лично ангажиране и преживяване на кауза.

Основните целеви групи на проекта са ръководствата и учителските екипи в училищата, които ще бъдат обучени как да осъществяват дългосрочни филантропски дейности в самите учебни заведения. Те ще бъдат включени в изработването на стратегия за дългосрочно планиране на развитието на учениците като активни граждани.

Участниците в проекта ще бъдат младежки лидери на възраст между 14 и 19 години, които се ангажират да бъдат активни в планирането и реализирането на доброволчески активности в избрана от училищната общност кауза. Те ще получат умения за планиране, организиране и осъществяване на филантропски кампании.

Непреки бенефициенти по проекта са хора в неравностойно положение, социално слаби, възрастни, болни, както и НПО и други институции, към които са насочени филантропските дейности в училищата.

Целта на проекта на НАРД „Училището – зона за филантропия“ е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейностидоброволчество, дарителство, помощ и др. Това са най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С  КРАТКО Резюме Училището зона за филантропия.

АКО ИСКАТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТИТЕ Апликационна форма НЕ ПО-КЪСНО ОТ 30 май 2014г. НА АДРЕС vkirilova@navabg.com


Тагове:

Работи на OpenCart
"КАУЗА" ООД © 2019 - Design by viscomp